Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiến tranh lạnh diễn ra trong thời gian nào?      

Chiến tranh lạnh diễn ra trong thời gian nào?      

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiến tranh lạnh diễn ra trong thời gian nào?

 

 

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn