Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau: Dân số và sản lượng

Cho bảng số liệu sau: Dân số và sản lượng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau:

Dân số và sản lượng lương thực nước ta giai đoạn 1999 – 2013

Sản lượng lương thực bình quân theo đầu người của nước ta (đơn vị: kg/người) năm 1999 và 2013 lần lượt là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng công thức sản lượng bình quân theo đầu người của nước ta = sản lượng/ số dân (chú ý đổi đơn vị; 1 tấn = 1000kg)

Sản lượng bình quân theo đầu người của nước ta năm 1999 = 433,4 kg/người

Sản lượng bình quân theo đầu người của nước ta năm 2013 = 549,6 kg/ người

 => Đáp án C

Ý kiến của bạn