Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho bảng số liệu sau: Dân số và sản lượng

Cho bảng số liệu sau: Dân số và sản lượng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau:

Dân số và sản lượng lương thực nước ta giai đoạn 1999 – 2013

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình gia tăng dân số và sản lượng lương thực của nước ta giai đoạn 1999 - 2013.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện 2 đối tượng có 2 đơn vị khác nhau là biểu đồ kết hợp

=> đáp án D

Ý kiến của bạn