Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho biểu đồ:                                             <

Cho biểu đồ:                                             <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ:

Nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Nhận xét nào sau đây không đúng với biểu đồ trên?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào biểu đồ, dễ nhận thấy Chế độ mưa của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều có sự phân mùa nhưng sự phân mùa trong chế độ mưa của Thành phố Hồ Chí Minh sâu sắc hơn Hà Nội. TP Hồ Chí Minh có các tháng lượng mưa xuống dưới 10mm trong khi Hà Nội mùa đông vẫn có mưa phùn nên mùa khô không sâu sắc như TP Hồ Chí Minh

=> Nhận xét “Sự phân mùa trong chế độ mưa của Hà Nội sâu sắc hơn Thành phố Hồ Chí Minh” là không đúng vì phát biểu ngược

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn