Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biểu đồ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ N

Cho biểu đồ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2006 – 2013

Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với sự thể hiện của biểu đồ trên


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dân số nông thôn nước ta cao hơn dân số thành thị nhưng dân số nông thôn đang có xu hướng giảm: giảm từ 81332 nghìn người (2006) xuống 80834 nghìn người 92013)

=> nhận định A không đúng

=> đáp án A

Ý kiến của bạn