Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhận xét về đột biến gen: (1) Nucleotit dạng hiếm c

Cho các nhận xét về đột biến gen: (1) Nucleotit dạng hiếm c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhận xét về đột biến gen:

(1) Nucleotit dạng hiếm cá thể dẫn đến kết cặp sai trong quá trình nhân đôi ADN , gây đột biến thay thế một cặp nucleotit

(2) Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

(3) Đột biến điểm là đột biến liên quan tới một số cặp nucleotit

(4) Đột biến gen tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho quá trình tiến hóa

(5) Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.

(6) Để tạo đột biến thay cặp A-T thành G-X bằng 5BU phải cần tối thiểu 2 lần nhân đôi ADN

Có bao nhiêu nhận xét đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng là: (1), (2), (4),(5)

Ý (3) sai vì: đột biến điểm là đột biến liên quan tới 1 cặp nucleotit

Ý (6) sai vì, để tạo đột biến thay thế A-T thành G-X cần 3 lần nhân đôi.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn