Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện?  

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện?

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 63)

Cuối cùng, tháng 12 – 1989, tại cuộc gặp gỡ không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp trên bán đảo Manta (Địa Trung Hải), Mĩ và Liên Xô cùng tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh kéo dài hơn 40 năm qua. Quan hệ quốc tế bước vào thời kỳ mới – thời kỳ sau chiến tranh lạnh.

Việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh, đã đưa thế giới vào thời kỳ hòa dịu và đã dẫn tới những chuyển biến trong quan hệ quốc tế và cục diện chính trị thế giới.

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn