Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm địa hình nổi bật của vùng núi Tây Bắc nước ta là

Đặc điểm địa hình nổi bật của vùng núi Tây Bắc nước ta là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm địa hình nổi bật của vùng núi Tây Bắc nước ta là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn