Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giải hệ phương trình: <

Giải hệ phương trình: <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải hệ phương trình:

left{begin{matrix} x^{2}-3xy+2y^{2}=0 (1) & &  2x^{2}-xy+(x-2y)sqrt{2x-1}-2y=0 (2) & & end{matrix}right.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

ĐK:

PT (1)

TH1: y = x thế vào (2):

=> x = 5 => y = 5

TH2: x = 2y thế vào (2)

=> y = 1/3 ( thỏa mãn )

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn