Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kết quả lai thuận nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen qui định tính trạng đó

Kết quả lai thuận nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen qui định tính trạng đó

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kết quả lai thuận nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen qui định tính trạng đó


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đây là đặc điểm di truyền của tính trạng do gen ngoài nhân quy định

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn