Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng đất đai của miền Nam Tr

Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng đất đai của miền Nam Tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng đất đai của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ nước ta là do


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn