Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khu vực có thềm lục địa bị thu hẹp nhất ở nước ta thuộc vùng

Khu vực có thềm lục địa bị thu hẹp nhất ở nước ta thuộc vùng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khu vực có thềm lục địa bị thu hẹp nhất ở nước ta thuộc vùng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn