Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

m = -2 Không có giá tr

m = -2 Không có giá tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hàm số đã cho đồng biến trên ℝ ⇔ y’ = x2 – 2(m + 1)x – (2m + 3) ≥ 0 ∀ x ∈ ℝ.

⇔ ∆’ = (m + 1)2 + (2m + 3) ≤ 0 ⇔ m2 + 4m + 4 ≤ 0 ⇔ m = –2

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn