Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới trong giai đoạn nào dưới đây?

Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới trong giai đoạn nào dưới đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới trong giai đoạn nào dưới đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Từ thập niên 50-70 của thế kỉ XX: Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất thế giới.

- Từ thập niên 70 của thế kỉ XX trở đi: Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

Chọn: A

Ý kiến của bạn