Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam là

Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Chiến tranh thế giới thứ nhất kế thúc đã để lại hậu quả nặng nề cho các cường quốc tư bản châu Âu. Nước Pháp bị thiệt hại nặng nề nhất với hơn 1,4 triệu người chết, thiệt hại vật chất lên gần 200 tỉ phrăng.

- Để bù đắp những thiệt hại đó, Pháp thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), đầu tư vào nông nghiệp và công nghiệp khai mỏ để cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chính quốc. Đồng thời, tăng thuế để tăng ngân sách Đông Dương.

Chọn: B

Ý kiến của bạn