Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mục tiêu nào không nằm trong chiến lưọc toàn cầu của Mĩ giai

Mục tiêu nào không nằm trong chiến lưọc toàn cầu của Mĩ giai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mục tiêu nào không nằm trong chiến lưọc toàn cầu của Mĩ giai đoan 1945 - 1973?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn