Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ngoài một nền quốc phòng hùng mạnh sức mạnh của mỗi quốc gia trên thế giới sau Chiến tranh lạnh còn

Ngoài một nền quốc phòng hùng mạnh sức mạnh của mỗi quốc gia trên thế giới sau Chiến tranh lạnh còn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngoài một nền quốc phòng hùng mạnh, sức mạnh của mỗi quốc gia trên thế giới sau Chiến tranh lạnh còn dựa chủ yếu vào những yếu tố nào dưới đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ngày nay, sức mạnh của mỗi quốc gia dựa trên một nền sản xuất phồn vinh, một nền tài chính vững chắc, một nền công nghệ có trình độ cao cùng với một lực lượng quốc phòng hùng mạnh.

Chọn: B

Ý kiến của bạn