Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người đã lãnh đạo nước Nga vượt qua khủng hoảng, giúp kinh t

Người đã lãnh đạo nước Nga vượt qua khủng hoảng, giúp kinh t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người đã lãnh đạo nước Nga vượt qua khủng hoảng, giúp kinh tế hồi phục và phát triển, vị thế quố tế của Nga được nâng cao sau khi CNXH sụp đổ ở Liên xô là ai?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn