Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên Việt Nam khác hẳn với th

Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên Việt Nam khác hẳn với th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên Việt Nam khác hẳn với thiên nhiên các nước có cùng vĩ độ ở Tây Á, Bắc Phi?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn