Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhà máy điện nào sau đây ở Đông Nam Bộ chạy bằng tua-bin khí?

Nhà máy điện nào sau đây ở Đông Nam Bộ chạy bằng tua-bin khí?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhà máy điện nào sau đây ở Đông Nam Bộ chạy bằng tua-bin khí?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cách 1: Loại trừ Trị An và Thác Mơ là thủy điện, dựa vào kiến thức bài 39 lớp 12, Thủ Đức là nhà máy chạy bằng dầu, Phú Mĩ là nhà máy chạy bằng khí

Cách 2: dựa vào Atlat trang 22 thấy nhà máy Phú Mĩ có đường ống dẫn khí từ mỏ Lan Đỏ, Lan Tây vào nên đây là nhà máy chạy bằng khí đốt

=> chọn B

Ý kiến của bạn