Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhân tố nào sau đây thuận lợi cho sự phát triển rừng cây họ Dầu ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?

Nhân tố nào sau đây thuận lợi cho sự phát triển rừng cây họ Dầu ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhân tố nào sau đây thuận lợi cho sự phát triển rừng cây họ Dầu ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

 Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có khí hậu cận xích đạo gió mùa thuận lợi cho sự phát triển rừng cây họ Dầu (sgk Địa 12 trang 55).

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn