Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), các cặp NST tương đồ

Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), các cặp NST tương đồ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), các cặp NST tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể một nhiễm. Thể một nhiễm này có bộ nhiễm sắc thể nào trong các bộ nhiễm sắc thể sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đột biến thế một nhiễm có 7 NST Xét các kiểu gen trong các đáp án thì đáp án B thỏa mãn Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn