Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào đấu tranh giành độc lập ở Châu Phi bùng nổ sớm nhất ở kh

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào đấu tranh giành độc lập ở Châu Phi bùng nổ sớm nhất ở kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Châu Phi bùng nổ sớm nhất ở khu vực


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi đặc biệt phát triển từ những năm 50 của thế kỉ XX, trước hết là khu vực Bắc Phi, sau đó lan sang các khu vực khác.

Chọn: C

Ý kiến của bạn