Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đặc điểm nổi bật trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ

So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đặc điểm nổi bật trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, đặc điểm nổi bật trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Đông Dương là sự đầu tư với


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khác với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914), cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) Pháp đầu tư với tốc độ nhanh và quy mô lớn vào các ngành kinh tế ở Việt Nam. Chỉ torong vòng 6 năm (1924 – 1929), số vốn Pháp đầu tư vào Đông Dương, chủ yếu là ở Việt Nam lên tới 4 tỉ phrăng, vốn đầu tư vào nông nghiệp là nhiều nhất.

Chọn: A

Ý kiến của bạn