Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo độ cao là do

Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo độ cao là do

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo độ cao là do


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn