Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thỏa thuận nào tại Hội nghị Ianta dẫn đến sự phân chia hai cực trong quan hệ quốc tế sau Chiến tran

Thỏa thuận nào tại Hội nghị Ianta dẫn đến sự phân chia hai cực trong quan hệ quốc tế sau Chiến tran

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thỏa thuận nào tại Hội nghị Ianta dẫn đến sự phân chia hai cực trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thỏa thuận phân chia khu vực đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á đã hình thành vùng ảnh hưởng lớn của Xô – Mĩ ở châu Âu và châu Á => Dẫn đến sự phân chia hai cực trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Chọn: D

Ý kiến của bạn