Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm m để Pt: 3

Tìm m để Pt: 3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm m để Pt: 3sqrt{x-1} + msqrt{x+1}=2sqrt[4]{x^{2}-1} có nghiệm thực


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

ĐK: x∈[1;+∞)

PT 3+m=2

Vì x∈[1;+∞) => #0. Chia cả hai vế cho ta được:

3.+m=2

3.+m=2

Đặt t=

Vì x∈[1;+∞) => t∈[0;1)

PT 3t2+m=2t

m=-3t2+2t

Xét hàm số f(t) =-3t2+2t trên [0;+∞)

Có f’(t)=-6t+2 => f’(t)=0 t=

BBT:

=>Để pt có nghiệm -1<m ≤

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn