Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình mx - m = 0 vô nghiệm?

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình mx - m = 0 vô nghiệm?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình (mx - m = 0) vô nghiệm?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phương trình (mx - m = 0) vô nghiệm ( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}m = 0m ne 0end{array} right. Rightarrow ) Không có giá trị nào của m thỏa mãn.

Vậy (m in emptyset ).

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn