Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tờ báo xuất bản năm 1922 tại Pari do Nguyễn Ái Quốc ỉàm chủ

Tờ báo xuất bản năm 1922 tại Pari do Nguyễn Ái Quốc ỉàm chủ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tờ báo xuất bản năm 1922 tại Pari do Nguyễn Ái Quốc ỉàm chủ nhiệm kiêm chủ bút là: 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Người cùng khổ (tiếng Pháp: Le Paria) là tờ báo được xuất bản vào năm 1922 tại Paris, nước Pháp, cơ quan chủ quản là "Hội Hợp tác Người cùng khổ", trực thuộc Hội Liên hiệp Thuộc địa, người sáng lập tờ báo là Nguyễn Ái Quốc đồng thời cũng là người có ảnh hưởng rất lớn đến tờ báo này (chủ nhiệm kiêm chủ bút). Báo được in ba thứ tiếng: Pháp, Ả Rập và Trung Quốc. Số đầu tiên ra ngày 1 tháng 4 năm 1922, Người cùng khổ đã đăng lời nói đầu tuyên bố rằng báo này "là vũ khí để chiến đấu, sứ mạng của nó đã rõ ràng: Giải phóng con người".

Ý kiến của bạn