Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong công cuộc xây dựng đất nước từ sau khi giành độc lập đến nay Ấn Độ đã trở thành một trong nhữn

Trong công cuộc xây dựng đất nước từ sau khi giành độc lập đến nay Ấn Độ đã trở thành một trong nhữn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong công cuộc xây dựng đất nước từ sau khi giành độc lập đến nay, Ấn Độ đã trở thành một trong những cường quốc lớn nhất trên thế giới trong lĩnh vực nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cuộc “cách mạng chất xám” đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới.

Chọn: D

Ý kiến của bạn