Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Với giá trị nào của m thì hàm số y = ( 2 - 3m )x + m + 1 nghịch biến trên tập xác định của nó.

Với giá trị nào của m thì hàm số y = ( 2 - 3m )x + m + 1 nghịch biến trên tập xác định của nó.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Với giá trị nào của m thì hàm số (y = left( {2 - 3m} right)x + m + 1) nghịch biến trên tập xác định của nó.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hàm số (y = left( {2 - 3m} right)x + m + 1) nghịch biến trên tập xác định của nó ( Leftrightarrow 2 - 3m frac{2}{3})

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn