Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Lý thuyết về Tổng kết phần văn bản nhật dụng

1. Lý thuyết

- Tính cập nhập về nội dung là tiêu chuẩn hàng đầu của văn bản nhật dụng. Điều đó đòi hỏi học văn bản nhật dụng nhất thiết phải liên hệ với thực tiễn cuộc sống.

- Hình thức của văn bản nhật dụng rất đa dạng. Cần căn cứ vào đặc điểm hình thức, trước hết là hình thức văn bản cụ thể, thể loại và phương thức biểu đạt để phân tích tác phẩm.

2. Ví dụ

- Tác phẩm Đấu tranh cho một thế giới hòa bình:

+ Nội dung: nói về vấn đề thực tiễn là bảo vệ hòa bình, phòng chống chiến tranh.

+ Hình thức: một bản tham luận.

- Tác phẩm Cuộc chia tay của những con búp bê:

+ Nội dung: viết về vai trò của gia đình và quyền của trẻ em.

+ Hình thức: truyện ngắn.

- Tác phẩm Bức thư của thủ lĩnh da đỏ:

+ Nội dung: quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

+ Hình thức: bức thư.

=> Như vậy, ta có thể thấy các văn bản nhật dụng trên đều nói về những vấn đề thực tiễn cuộc sống và sử dụng nhiều hình thức đa dạng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 9