Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vài nét về tác giả Nguyễn Minh Châu

Vài nét về tác giả Nguyễn Minh Châu

1. Tiểu sử

- Nguyễn Minh Châu (1930-1989).

- Quê quán: làng Văn Thai (tên nôm là làng Thơi), xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- Năm 1945, ông tốt nghiệp trường Kỹ nghệ Huế với bằng Thành chung.

- Tháng 1 năm 1950, ông học chuyên khoa trường Huỳnh Thúc Kháng tại Nghệ Tĩnh sau đó gia nhập quân đội, học trường sĩ quan lục quân Trần Quốc Tuấn.

- Năm 1961 ông theo học trường Văn hóa Lạng Sơn.

- Năm 1962 ông về công tác tại phòng Văn nghệ quân đội, sau chuyển sang tạp chí Văn nghệ quân đội.

- Năm 1972 ông đã được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam.

2. Sự nghiệp văn học

a. Tác phẩm chính

Chiếc thuyền ngoài xa, Dấu chân người lính, Bến quê…

b. Phong cách nghệ thuật

Ra khỏi cuộc chiến tranh, Nguyễn Minh Châu vẫn phát huy tính chiến đấu của ngòi bút, viết về những âm vang chiến trận, bao quát cả những vấn đề dân sự qua cảm hứng của một người lính đầy trải nghiệm.

c. Giải thưởng

Ông được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 9