Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho đồ thị hàm số y = x3 (hình bên). Khẳng định n

Cho đồ thị hàm số y = x3 (hình bên). Khẳng định n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho đồ thị hàm số y = x3 (hình bên). Khẳng định nào sau đây sai?

Hàm số y đồng biến:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

D

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn