Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chính tả: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ - Quy tắc đánh dấu thanh các tiếng chứa iê/ia

Chính tả: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ - Quy tắc đánh dấu thanh các tiếng chứa iê/ia

I. Nghe – viết: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ

            Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang  hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Một lần, rơi vào ổ phục kích,ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp.

            Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa.

Theo Như Kim

II. Quy tắc đánh dấu thanh các tiếng chứa iê/ia

- Trong tiếng có chứa ia (không có âm cuối): Đặt dấu thanh ở chữ cái đầu ghi nguyên âm đôi ia – chữ i.

VD: nghĩa, mía, tía, lìa, bịa,…

- Trong tiếng có chứa (có âm cuối): Đặt dấu thanh ở chữ cái thứ hai ghi nguyên âm đôi iê – chữ ê.

VD: chiến, tiến, diện, tiễn, tiền, khiển,…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 5