Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

I. Hiểu bài

1. Từ khó

- Tài trợ: Giúp đỡ tiền của

- Đồn điền: Cơ sở sản xuất nông nghiệp lớn trước đây, chủ yếu trồng những loại cây như cao su, cà phê,…

- Tổ chức: Ở đây chỉ tổ chức cách mạng

- Đồng Đông  Dương: Đồng tiền của ngân hàng Đông Dương (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)

- Tay hòm chìa khóa: Nắm quyền quản lí tiền bạc và mọi công việc chi tiêu.

- Tuần lễ Vàng: Tuần vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp tiền của ủng hộ Cách mạng (ngay sau Cách mạng tháng Tám)

- Quỹ Độc lập: Quỹ do Chính phủ lập ra để quyên góp tiền bạc của nhân dân ủng hộ nền độc lập vừa mới giành được

2. Ý nghĩa của bài văn Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng

Biểu dương một công dân yêu nước, một nhà tư sản đã trợ giúp Cách mạng rất nhiều tiền bạc, tài sản trong thời kì Cách mạng gặp khó khăn về tài chính.

3. Nội dung bài học

Câu 1: Kể những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kì:

a. Trước Cách mạng

b. Khi Cách mạng thành công

c. Trong kháng chiến

d. Sau khi hòa bình lập lại

Trả lời:

a. Trước Cách mạng

Trước Cách mạng tháng Tám, ông Đỗ Đình Thiện đã đóng góp cho chính phủ:

Thông qua đồng chí Nguyễn Lương Bằng, ông gửi ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương trong khi thời điểm đó ngân quỹ của Đảng chỉ còn có 24 đồng.

b. Khi Cách mạng thành công

Khi Cách mạng thành công, ông Đỗ Đình Thiện đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho Cách mạng:

- Trong Tuần lễ Vàng, ông đã ủng hộ Chính phủ tới 64 lạng vàng

- Với Quỹ Độc lập Trung ương, ông cũng đóng góp tới 10 vạn đồng Đông Dương và được chính phủ giao nhiệm vụ phụ trách Quỹ.

c. Trong kháng chiến

Trong kháng chiến, ông Đỗ Đình Thiện đã có đóng góp vô cùng to lớn: Gia đình ông Thiện ủng hộ cán bộ, bộ đội khu II hàng trăm tấn thóc – là sản phẩm thu hoạch từ đồn điền Chi Nê màu mỡ.

d. Sau khi hòa bình lập lại

Sau khi hòa bình lập lại, ông Đỗ Đình Thiện đã đóng góp to lớn: Ông đã hiến toàn bộ đồn điền Chi Nê cho nhà nước.

Câu 2: Việc làm của ông thiện thể hiện những phẩm chất gì?

Trả lời:

Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất:

- Là một công dân yêu nước

- Có tấm lòng vì nghĩa, sẵn sàng hiến tặng số tài sản rất lớn của mình cho Cách mạng vì mong muốn được góp sức mình cho sự nghiệp chung.

Câu 3: Từ câu chuyện trên em suy nghĩ gì về trách nhiệm của nhân dân đối với đất nước?

Trả lời:

Từ câu chuyện trên đối với vấn đề trách nhiệm của người công dân đối với đất nước, ta thấy rằng người công dân phải biết hi sinh vì Cách mạng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời người công dân cũng phải biết góp công, góp của vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II. Hướng dẫn đọc diễn cảm

Đọc trôi chảy toàn bài, chú ý đọc diễn cảm bài văn với cảm hứng ca ngợi, kính trọng nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 5