Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tập làm văn: Luyện tập về tả cảnh

Tập làm văn: Luyện tập về tả cảnh

Các bước làm bài văn tả cảnh

- Xác định đối tượng miêu tả

- Quan sát, lựa chọn các chi tiết tiêu biểu để miêu tả

- Sắp xếp các ý theo một thứ tự nhất định, lập dàn ý

- Viết thành các đoạn văn, bài văn có đủ các phần Mở bài, Thân Bài, Kết bài

- Đọc và sửa lại các lỗi sai

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 5