Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than, chấm phẩy)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than, chấm phẩy)

I. Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

Dấu chấm đặt cuối câu để kết thúc một câu kể.

VD:

Trời nắng như nung mà mẹ vẫn phải lội ruộng cấy.

Dấu chấm hỏi đặt cuối câu hỏi để kết thúc câu hỏi.

VD:

- Tối nay, mấy giờ mẹ về ạ?

Dấu chấm than đặt cuối câu cảm hoặc câu cầu khiến

VD

- Buồn quá!

- Chị đóng giúp em cái cửa với!

II. Dấu phẩy

Tác dụng của dấu phẩy

Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

VD:

Lan, Nga,Hùng, Thoa đều là những học sinh học giỏi trong lớp.

Ngăn cách trạng ngữ ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

VD:

Khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, con chim họa mi ấy lại hót vang lừng.

Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

VD:

Bố đi công tác, mẹ đi làm, chị Lan chăm lo mọi công việc trong nhà thay bố mẹ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 5