Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ôn tập giữa học kì 2 phần tập làm văn

Ôn tập giữa học kì 2 phần tập làm văn

I. Văn miêu tả đồ vật

1. Dàn bài cho bài văn miêu tả đồ vật

A. Mở bài

- Giới thiệu đồ vật em định tả

B. Thân bài

- Tả bao quát hình dáng của đồ vật (nhìn từ xa, nhìn gần có gì đặc biệt về kích thước, màu sắc,…)

- Tả chi tiết các bộ phận của đồ vật (hình thù, màu sắc, kích thước của từng bộ phận; có thể tả từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới hoặc  từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên)

- Nêu công dụng của đồ vật

C. Kết bài

Cảm nghĩ về đồ vật

2. Các bước làm bài văn miêu tả đồ vật

- Quan sát đồ vật cần miêu tả

- Chọn lọc các chi tiết tiêu biểu từ việc quan sát

- Sắp xếp các chi tiết đó thành một dàn bài theo một trình tự hợp lí

- Từ dàn bài đã lập triển khai thành các đoạn văn có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn

- Đọc lại và sửa những lỗi sai trong bài

II. Văn miêu tả cây cối

1. Dàn bài cho bài văn miêu tả cây cối

A. Mở bài

- Giới thiệu cây, hoa hoặc quả mà em định tả

- Nêu thời điểm em quan sát cây, hoa hoặc quả ấy

B. Thân bài

- Tả bao quát toàn bộ cây (hoặc hoa, quả)

- Tả từng bộ phận của cây (hoa, quả) hoặc sự thay đổi của cây (hoa, quả) theo thời gian. Chú ý thể hiện kết quả em đã quan sát được nhờ vào các giác quan: thị giác (nhìn), khứu giác (ngửi), xúc giác (sờ), vị giác (nếm)

- Tả cảnh vật thiên nhiên xung quanh, hoạt động của con người, chim chóc, ong bướm…. liên quan đến cây (hoa, quả)

C. Kết bài

Nêu suy nghĩ hoặc tình cảm của em với cây (hoa, quả) được miêu tả

2. Các bước làm bài văn miêu tả cây cối

- Quan sát cái cây cần miêu tả

- Chọn lọc các chi tiết tiêu biểu từ việc quan sát

- Sắp xếp các chi tiết đó thành một dàn bài theo một trình tự hợp lí

- Từ dàn bài đã lập triển khai thành các đoạn văn có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn

- Đọc lại và sửa những lỗi sai trong bài

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 5