Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ôn tập cuối học kì 2 phần tập làm văn

Ôn tập cuối học kì 2 phần tập làm văn

 

I. Dàn bài chung cho bài văn miêu tả con vật

1. Mở bài

Giới thiệu về con vật định tả

2. Thân bài

- Tả đặc điểm hình dáng (từ khái quát đến chi tiết) của con vật.

- Tả đặc điểm hoạt động của con vật (hoạt động thường xuyên, quen thuộc như mọi con vật cùng loài; hoạt động riêng, bất ngờ, khác với những con vật cùng loài)

3. Kết bài

Con vật gần gũi với cuộc sống của em, được em yêu quý như thế  nào?

II. Các bước làm bài văn miêu tả con vật

- Quan sát con vật mà em muốn miêu tả

- Lựa chọn ra những chi tiết đặc sắc nhất

- Sắp xếp các chi tiết đó thành một dàn bài theo một trình tự hợp lí

- Từ dàn bài đã lập hãy triển khai thành các đoạn văn có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn

- Đọc lại và phát hiện và sửa các lỗi sai

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 5