Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Thiên nhiên

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Thiên nhiên

I. Thiên nhiên là gì?

Thiên nhiên là tất cả những gì không do con người tạo ra

VD: Cánh đồng, con suối, ngọn núi, con sông, cơn mưa, ngọn gió, chim vành khuyên, chim bồ câu, mây, bầu trời, hòn đá,….

II. Một số thành ngữ, tục ngữ có xuất hiện các sự vật, hiện tượng thiên nhiên:

- Lên thác xuống ghềnh

- Góp gió thành bão

- Nước chảy đá mòn

- Khoai đất lạ, mạ đất quen

- Mồng đông, vồng tây, mưa dây, bão giật

- Dày sao thì nắng, vắng sao thì mưa

- Nước chảy đá mòn

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 5