Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

I. Hiểu bài

1. Từ khó

- Rừng ngập mặn: Loại rừng ở vùng ven biển nhiệt đới, phần gốc cây ngập trong nước mắt.

- Quai đê: Đắp đê bao quanh một khu vực

- Phục hồi: Làm cho trở lại như trước

2. Ý nghĩa bài văn Trồng rừng ngập mặn

Bài văn cung cấp cho người đọc những thông tin về nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá, thành tích khôi phục rừng ngập mặn trong những năm qua, tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi.

3. Nội dung bài học

Câu 1: Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn?

- Nguyên nhân: do chiến tranh, các quá trình quai đê lấn biển, làm đầm nuôi tôm… làm mất đi một phần rừng ngập mặn.

- Hậu quả: Lá chắn bảo vệ đê biển không còn, đê điều dễ bị xói lở, bị vỡ khi có gió, bão, sóng lớn.

Câu 2: Vì sao các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn?

Vì các tỉnh này làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ tác dụng của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều.

Câu 3: Nêu tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi?

Rừng ngập mặn khi được phục hồi đã phát huy được tác dụng bảo vệ vững chắc đê biển; tăng thu nhập cho người dân nhờ lượng hải sản tăng nhiều; các loài chim nước trở nên phong phú.

II. Hướng dẫn đọc diễn cảm

- Đọc lưu loát toàn bài, giọng thông báo rõ ràng, rành mạch phù hợp với nội dung một văn bản khoa học.

- Nhấn giọng các từ ngữ nói về tác dụng của việc trồng rừng ngập mặn: Không còn bị xói lở, lượng cua con, phát triển, hàng nghìn đầm cua, hàng trăm, lượng hải sản,…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 5