Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

 

I. Cấu tạo của bài văn tả cảnh

Bài văn tả cảnh gồm có ba phần

 Mở bài: Giới thiệu bao quát về cảnh sẽ tả.

 Thân bài: Tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian.

 Kết bài: Nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ của người viết.

II. Các bước làm bài văn tả cảnh

- Bước 1: Xác định đối tượng miêu tả

- Bước 2: Quan sát, lựa chọn các chi tiết tiêu biểu để miêu tả

- Bước 3: Sắp xếp các ý theo một thứ tự nhất định, lập dàn ý

- Bước 4: Viết thành các đoạn văn, bài văn có đủ các phần Mở bài, Thân Bài, Kết bài

- Bước 5: Đọc và sửa lại các lỗi sai                                                       

III. Cách viết mở bài, kết bài

1. Cách viết mở bài

- Có hai cách viết mở bài là: Mở bài trực tiếp và Mở bài gián tiếp

- Mở bài trực tiếp: Kể ngay vào việc (bài văn kể chuyện) hoặc giới thiệu ngay đối tượng được tả (bài văn miêu tả)

- Mở bài gián tiếp: Nói chuyện khác để dẫn vào chuyện (hoặc vào đối tượng) định kể (hoặc tả)

2. Cách viết kết bài

- Có hai cách viết kết bài là: Kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng

- Kết bài mở rộng: Sau khi cho biết kết cục, có lời bình luận thêm.

- Kết bài không mở rộng: Cho biết kết cục, không bình luận thêm.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 5