Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ôn tập cuối học kì 2 phần chính tả

Ôn tập cuối học kì 2 phần chính tả

I. Luyện tập viết hoa huân chương, danh hiệu, giải thưởng

Tên huân chương, danh hiệu, giải thưởng được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó.

VD:

Huân chương Kháng chiến

Giải thưởng Hồ Chí Minh

II. Cách viết hoa tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó.

VD:

Trường / Mầm non / Sao Mai

Nhà xuất bản / Giáo dục

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 5