Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm. Đường thẳng

Điểm. Đường thẳng

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Điểm. Đường thẳng

a, Điểm

- Điểm là một khái niệm cơ bản của hình học, ta không định nghĩa điểm mà chỉ hình dung nó, chẳng hạn bằng một hạt bụi rất nhỏ, một chấm mực trên mặt giấy,...

- Hai điểm không trùng nhau là hai điểm phân biệt.

- Bất cứ một hình hình học nào cũng đều là một tập hợp các điểm. Người ta gọi tên điểm bằng các chữ cái in hoa.

b, Đường thẳng

- Đường thẳng là một khái niệm cơ bản, ta không định nghĩa mà chỉ hình dung đường thẳng qua hình ảnh thực tế như một sợi chỉ căng thẳng, vết bút chì vạch theo cạnh thước,...

- Đường thẳng cũng là tập hợp các điểm.

- Đường thẳng không bị giới hạn về cả hai phía. Người ta đặt tên đường thẳng bằng một chữ thường, hoặc hai chữ thường, hoặc hai điểm bất kì thuộc đường thẳng.

c, Quan hệ giữa điểm và đường thẳng (được diễn tả bằng một trong các cách sau)

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Nhận biết điểm thuộc đường thẳng và đường thẳng đi qua điểm.

Phương pháp:

Những điểm nằm trên đường thẳng thì thuộc đường thẳng ấy và đường thẳng ấy đi qua những điểm đó.

Dạng 2: Vẽ điểm, vẽ đường thẳng theo điều kiện cho trước

Phương pháp:

+ Vẽ đường thẳng trước theo yêu cầu đề bài.

+ Rồi vẽ điểm thuộc đường thẳng hay không thuộc đường thẳng hoặc đặt tên.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 6