Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngữ pháp - Unit 7: Động từ khuyết thiếu trong câu điều kiện loại 1

Ngữ pháp - Unit 7: Động từ khuyết thiếu trong câu điều kiện loại 1

Trong câu điều kiện loại 1, chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn ở mệnh đề If và will + V ở mệnh đề chính. Đây là cấu trúc cơ bản, tiêu chuẩn.

Cấu trúc: S + V(hiện tại đơn), S + will + V-infi

Thay vì will, chúng ta có thể sử dụng những động từ khuyết thiếu khác như: can, must, may, might hoặc should ở mệnh đề chính để chỉ khả năng, lời khuyên, sự có thể xảy ra, sự cần thiết.)

Ví dụ:

- If you cut your finger, it will bleed. (Nếu bạn cắt vào ngón tay, bạn sẽ chảy máu.

 (standard form – Cấu trúc tiêu chuẩn)

- If you finish your dinner, you can watch TV. (Nếu ăn xong, con có thể xem TV)

(permission – sự cho phép)

-  She can learn to become a good cook if she tries hard. (Cô ấy có thể học để trở thành một đầu bếp giỏi nếu cô ấy cố gắng.)

(ability – khả năng)

- If he likes eating spicy food, he may/might add chilli. (Nếu anh ta thích ăn đồ cay, anh ta có lẽ sẽ thêm vào chút ớt)

(possibility – khả năng)

- If you don't want to get burnt, you must follow these safety instructions.  (Nếu bạn không muốn bị bỏng, bản phải tuân thủ theo hướng dẫn an toàn)

(necessity – cần thiết)

- If you feel unwell, you shouldn't eat fast food.  (nếu cảm thấy không khỏe, không nên ăn đồ ăn nhanh)

(advice – lời khuyên)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 9