Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

STRESS ON SHORT WORDS IN THE SENTENCES

STRESS ON SHORT WORDS IN THE SENTENCES

 TRỌNG ÂM CỦA NHỮNG TỪ NGẮN TRONG CÂU

 

Những từ ngắn như là mạo từ  (a, an, the), liên từ (and, or) và giới từ (at, in, on, to) thường không được nhấn trọng âm hoặc là ở dạng yếu. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng những từ ngắn này ở dạng mạnh (nhấn trọng âm) trong các trường hợp:

- Khi những từ ngắn này được sử dụng cuối câu.

Ví dụ: What are you playing at? (Bạn đang chơi với cái gì vậy)

           Mary is the person I’m looking for. (Mary là người mà tôi đang tìm kiếm)

- Khi những từ ngắn này được sử dụng với mục đích nhấn mạnh hoặc tương phản.

Ví dụ: This is the place to eat. (Đây là nơi để ăn)

          It’s not a solution, but the solution. (Đó không phải là 1 giải pháp mới mẻ, đó đã được biết đến rồi)

- Khi những từ ngắn này được sử dụng trong trích dẫn

Ví dụ: You shouldn’t put “and” at the end of the sentence. (Bạn không nên để “and” vào cuối câu)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 9