Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

WRITING - UNIT 7: RECIPES AND EATING HABITS

WRITING - UNIT 7: RECIPES AND EATING HABITS

Write a paragraph about the advantages and disadvantages of eating out. You should write in about 100-120 words. You can use these ideas as cues:

ADVANTAGES:

- Save time

- Relax

DISADVANTAGES

- Expensive

- Unhealthy food

Bài viết mẫu:

 Eating out has its advantages and disadvantages. On the one hand, it provides many benefits. Firstly, it is an easy way to get a meal when you are too busy to cook, For example, you can cat takeaway or fast food, which is quickly served. Another advantage is that cating out can be a fun thing to do with your family and friends, Enjoying a freshly cooked meal in a beautifully decorated background can be very relaxing. On the other hand, there are some drawbacks of eating out. One problem is that it is more expensive than cating at home. Because there are so many people who work at restaurants who all need to be paid, it costs a lot more than buying ingredients at the grocery store and making meal at home. Moreover, eating out can be unhealthy. You don’t prepare the food yourself, so sometimes it's hard to know which ingredients are included in your food. This is especially true at fast food restaurants, which often have fatty, sugary foods.

Tạm dịch:

Ăn ở ngoài có ưu điểm và nhược điểm. Một mặt, nó cung cấp nhiều lợi ích. Thứ nhất, đó là một cách dễ dàng để có được một bữa ăn khi bạn quá bận rà không có thời gian để nấu ăn, Ví dụ, bạn có thể mua đồ ăn sẵn hoặc thức ăn nhanh, được phục vụ nhanh chóng. Một lợi thế khác là việc ra ngoài ăn với gia đình và bạn bè của bạn có thể là một điều thú vị. Thưởng thức một bữa ăn mới được nấu trong một nền trang trí đẹp mắt giúp bạn thư giãn. Mặt khác, việc ăn ngoài cũng có một số hạn chế. Vấn đề đầu tiên là nó đắt hơn so với việc tự nấu ở nhà. Bởi vì có rất nhiều người làm việc tại các nhà hàng và tất cả họ đều cần được trả lương, do đó chi phí nhiều hơn so với việc mua nguyên liệu ở các cửa hàng tạp hóa và tự làm cho bữa ăn tại nhà. Hơn nữa, ăn ngoài có thể không lành mạnh. Bạn không tự chuẩn bị thức ăn, vì vậy đôi khi thật khó để biết thành phần nào có trong thực phẩm của bạn. Điều này đặc biệt đúng tại các nhà hàng thức ăn nhanh, thường có chất béo, thức ăn có đường.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 9