Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

PASSIVE VOICE: IMPERSONAL PASSIVE

PASSIVE VOICE: IMPERSONAL PASSIVE

 

CÂU BỊ ĐỘNG KHÁCH QUAN

- Sử dụng câu bị động khách quan để thể hiện ý kiến của người khác. Chúng ta thường thấy câu bị động khách quan trong các bản tin hay văn trần thuật. Nó có thể được sử dụng trong những động từ mang nghĩa báo cáo như: say (nói), think (nghĩ), believe (tin rằng), know (biết rằng, hope, expect, report, understand, claim, etc.

- Cấu trúc:

Ví dụ:

- It is thought that Da Nang is the most liveable city in Vietnam.

(Có người nghĩ rằng Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất ở Việt Nam.)

Trong câu trên không xác định rõ ràng ai là người nghĩ như vậy nên nó mang tính khách quan hơn.

- It is reported that thousands of visitors come to enjoy breathtaking views of Ha Long Bay every year.

(Có báo cáo rằng hàng nghìn lượt khách đến tham quan thưởng thức cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long mỗi năm)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 9