Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

PRONUNCIATION - UNIT 6: STRESS ON ALL THE WORDS IN SENTENCES

PRONUNCIATION - UNIT 6: STRESS ON ALL THE WORDS IN SENTENCES

TRỌNG ÂM VÀO TẤT CẢ CÁC TỪ TRONG CÂU

- Thông thường, mỗi câu có một từ hoặc một âm được nhấn mạnh hơn những phần còn lại. Tuy nhiên trong một vài câu được sử dụng để thể hiện tính gấp rút hoặc ngạc nhiên, tất cả những từ này đều quan trọng. Do đó, chúng ta nhấn trọng âm vào một âm của mỗi từ. Những câu với những từ được nhấn mạnh thường có cấu trúc sau:

OO Watch out!

OoO Hurry up!

OOo Say sorry!

OOO Don’t come back!

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 9